Kela-taksi

Kela korvaa sairauden tai raskauden vuoksi tarpeellisten terveydenhuollon käyntien sekä Kelan kuntoutuksessa käyntien matkakustannuksia. Matkat korvataan ensisijaisesti julkisten kulkuvälineiden kustannusten mukaisesti. Taksin käyttö korvataan, kun julkisia kulkuyhteyksiä ei ole tarkoituksenmukaisesti käytettävissä tai matkustajan terveydentila estää julkisten kulkuvälineiden käytön.

Paikkakuntasi kela-taksimatkat tilataan oman maakuntasi maksuttomasta tilauspuhelinnumerosta. Vain tilausvälityskeskuksen kautta tilatusta Kela-taksimatkasta voi saada korvauksen, jolloin maksat matkasta vain maksimissaan 25 € omavastuun.

Henkilötietolaissa tarkoitettuna tietojen rekisterinpitäjänä on Kela. Tilausvälityskeskukseen kertoamisia tietoja ei käytetä muuhun kuin matkan järjestämiseen ja matkakorvauksen käsittelyyn Kelassa.

Ohjeita tilaamiseen

Muuta matkaan liittyvää

Näytä kuljettajalle Kela-korttisi

Näytäthän kuljettajalle Kela-korttisi, tällöin saat matkakorvauksen heti taksissa ja maksat matkastasi enintään 25 euron omavastuun.

Pyydä Todistus matkakorvausta varten (SV 67)

Jos tarvitset taksia terveydentilasi vuoksi, pyydä siitä todistus terveydenhuollosta (Todistus matkakorvausta varten, SV 67). Jos taas terveydenhuollon henkilö tilaa paluumatkasi, et tarvitse todistusta SV67.

Säilytä kertamatkaa varten kirjoitettu todistus itselläsi 6 kuukauden ajan matkapäivästä. Kela voi pyytää sitä myöhemmin.

Toimita pitkäaikainen taksin käyttöön oikeuttava todistus Kelaan.

Vakiotaksiasiakkuus

Tietyillä asiakasryhmillä on mahdollisuus saada vakiotaksiasiakkuus. Lisää tietoa Kelan vakiotaksiasiakkuudesta kela.fi/vakiotaksiasiakkuus

Palveluntuottajan vaihtuminen voi aiheuttaa muutoksia nykyisen vakiotaksin käyttämiseen. Mikäli käyttämänne vakiotaksi ei enää aja Kelan korvaamia taksimatkoja 1.1.2022 alkaen, voitte tiedustelle teille sopivaa vakiotaksia DRide Oy:n toimistosta, p. 029 3711 206 – valinta 1 Toimisto (avoinna ma-to 9-15).

Kelan korvaamien taksimatkojen yhdistely

Kela-takseissa asiakkaiden matkojen yhdistely keskeytettiin koronapandemian takia maaliskuussa 2020. Nyt taksimatkoja aletaan yhdistellä jälleen 1.9.2022. Myös vakiotaksiasiakkaiden matkoja yhdistellään.

Asiakkaan matkoja ei kuitenkaan yhdistellä;

  • jos terveydenhuolto on arvioinut lomakkeella SV 67 tai tilauspuhelussa, ettei yhdistely ole asiakkaan terveydentilan vuoksi mahdollista
  • jos asiakas kertoo matkaa tilatessaan, että sairastaa koronaa tai on menossa koronatestiin
  • kun asiakas on alle 16-vuotias ja matkustaa yksin

Lisätietoja