Kemijärvi

DRide Oy tuottaa sopimusperusteisia henkilöliikenteen ydin- ja tukipalveluita kunnille, kuntayhtymille sekä hyvinvointialueille. Palveluntuotanto jakautuu yhtiön ydinprosesseina tuotettaviin tilausvälitys- ja maksuliikennepalveluihin sekä alihankintana tuotettaviin lakisääteisiin kuljetuspalveluihin. DRiden tarjoama sote-palveluntuotanto mahdollistaa kaikki palveluprosessit, mitä kunta, kuntayhtymä tai hyvinvointialue haluavat sopimuksen piiriin liittää. Vammais- ja kotihoidon kuljetukset, kunnan henkilökunnan liikkumispalvelut ja sairaalasiirrot sekä niiden tilaaminen ja maksuliikenteen järjestäminen, sekä asiakkaiden ja liikennöitsijöiden neuvonta ovat keskeisiä DRiden tarjoamia sotepalveluita. Lisäksi DRide vuokraa järjestelmiä ja laitteita taksiyrittäjille, joilla edellä mainittuja palveluita tuotetaan.

Tilausnumero

Sote Kemijärvi
0200 99500