Kymenlaakson hyvinvointialue

DRide Oy tuottaa sopimusperusteisia henkilöliikenteen ydin- ja tukipalveluita kunnille, kuntayhtymille sekä hyvinvointialueille. Palveluntuotanto jakautuu yhtiön ydinprosesseina tuotettaviin tilausvälitys- ja maksuliikennepalveluihin sekä alihankintana tuotettaviin lakisääteisiin kuljetuspalveluihin.

DRidella on sopimus Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa kuljetuspalveluiden tuottamisesta. DRide tarjoaa alueella liikennöiville taksi- ja henkilöliikenneyrittäjille yhteistyösopimusta, joka mahdollistaa hyvinvointialueen hankkimien kuljetusten suorittamisen DRiden alihankkijana. Taksiyrittäjät voivat halutessaan solmia myös kuluttajapalveluita koskevan Let´s Go palvelusopimuksen ja Valopilkku-välityssopimuksen.

DRide Oy tuottaa Kymenlaakson maakunnassa Kelan korvaamien taksimatkojen välityspalvelua.

Kelataksin tilausnumero:

0800 415 750