Jukka Kuusisto nimitetty DRide Oy:n toimitusjohtajaksi

Jukka Kuusisto on nimitetty 15.11.2021 alkaen DRide Oy:n toimitusjohtajaksi. Kuusisto
on toiminut lukuisissa taksialan johto- ja luottamustehtävissä pitkään ja tuo nyt laajan
osaamisensa DRide Oy:n käyttöön.

DRide Oy osallistui syksyllä 2021 Kansaneläkelaitoksen kilpailutukseen
sairausvakuutuslain mukaisten kuljetusten kokonaisvaltaiseksi palveluntuottajaksi.
Kelan uusi kilpailutusmalli eroaa merkittävästi aikaisemmasta. Uudessa
palveluntuottomallissa kussakin maakunnassa on kaksi kokonaisvastuullista toimijaa ja
DRide Oy tuli kilpailutuksen tuloksena Kelan palveluntuottajaksi Etelä-Savon ja
Kymenlaakson maakuntiin.

”Vaikka uusi palveluntuottomalli on haasteellinen kaikille toimijoille, uskon silti, että
parhaalla mahdollisella asiakaspalvelulla ja välityslogistiikan entistä paremmalla
hallinnalla tulemme olemaan asiakasrajapinnassa sopimuskauden aikana halutuin
kuljetuspalvelun tuottaja Etelä-Savon ja Kymenlaakson maakunnissa. Myös asiakkaiden
luottamuksen palauttaminen laadukkaiden taksipalveluiden käyttämiseen on meille
ensiarvoisen tärkeä tavoite” toteaa toimitusjohtaja Kuusisto.

Kuusiston mukaan jo aloitettu sopimusautoilijoiden rekrytointi on maakuntien alueella
edennyt suunnitellusti ja kuljetukset alkavat 1.1.2022 Kansaneläkelaitoksen
palvelunkuvauksen mukaisesti. Asiakas voi jo joulukuun puolenvälin jälkeen tehdä
tiedossaan oleville matkoille terveydenhuollon yksiköihin ennakkotilauksen DRide Oy:n
maakunnallisiin palvelunumeroihin (0800 415700 Etelä-Savo ja 0800 415750
Kymenlaakso)

Lisätietoja: Jukka Kuusisto, toimitusjohtaja, puh 0503922660, jukka.kuusisto@dride.fi